Bernhard de Cock Buning

Bernhard de Cock Buning werkte van 1999 tot 2006 bij Oracle Support. Sinds 2006 is hij als zelfstandige actief in de Oracle markt. Hij is oprichter van www.rachelp.nl en GRID-IT/Grid Solutions. Binnen de Oracle RDBMS richt Bernhard zijn aandacht vooral op High Availability/Flexibility, en in het bijzonder op Oracle Clusterware, Real Application Cluster, Automatic Storage Management en gerelateerde onderwerpen zoals Dataguard en MAA. Hij is bovendien actief voor de UKOUG RACSIG &HA (UK Oracle User Group, Real Application Cluster Special Interest Group and High Availability).

Oracle Parallel Execution

Verkort de responsetijd door een optimale parallelle uitvoering van belastende processen

Acties waarbij veel data verwerkt moeten worden, nemen veel tijd in beslag. Denk aan full table scans en het creëren van grote indexen. Binnen Oracle is het mogelijk deze acties parallel uit te voeren. Parallel Execution (PX) kan het werk verdelen over meerdere processen. Het doel daarbij is een kortere doorlooptijd (response time). Maar parallelle executie hoeft niet altijd sneller te zijn dan seriële operaties. Zonder ingrijpen verloopt het vaak niet zoals gewenst. Hoe optimaliseer je dit proces? En - nog veel belangrijker - hoe identificeer je de problemen?

De onderwerpen:

- Architectuur van PX

- Monitoren van PX

- Executie plannen en optimizer PX

- Performance

- Testen

- Demo's

PX wordt vaak gebruikt in datawarehousing en RAC.

 

Oracle Parallel Execution: verdeel en heers!