Jacco Landlust

Jacco Landlust is zeer ervaren op het gebied van Oracle Application Server. Sinds versie 1.0.2 helpt hij klanten met troubleshooting, performance problemen en installaties van de OAS. Hij werkt dagelijks met de nieuwste versies, al dan niet geclusterd en in verschillende samenstellingen. Daarnaast richt hij zich op het RDBMS. Hij implementeert grote trajecten met Oracle componenten als RAC, DataGuard, Spatial, OAS clustering, SSO, J2EE, enzovoort. Hij is de lead-DBA van de ontwikkelstraat die hij voor een groot deel heeft helpen opzetten. Hierdoor is Jacco ook betrokken bij architectuurdiscussies omtrent de high availlabillity setup.

Jacco kreeg in december 2006 van OTN een Oracle ACE award voor zijn bijdrage aan de Oracle community op het gebied van OAS kennis.

 

Oracle Application Server; geen magie, maar gestructureerde analyse

Het troubleshooten van OAS problemen.

Jacco laat zien wat zijn specifieke aanpak is bij het onderzoeken van een OAS. Hij neemt eerst de drie basiscomponenten van een OAS door: OPMN, Apache en J2EE, die hij ‘de kapstok van de OAS’ noemt. Zijn stelling: als het concept achter deze componenten (in combinatie met relevante configuratiefiles en logging) duidelijk is, kan iedere DBA 90% van de OAS problemen oplossen.

Jacco studeerde Kort-Bedrijfskundige Informatica op HBO-niveau, een opleiding die specifiek gericht was op systeem- en informatieanalyse, database design en applicatie ontwerp. Daarna ging hij aan de slag als PL/SQL programmeur. Hij kwam in aanraking met UNIX/Linux en web-servers. Dit fascineerde hem zo, dat hij besloot als zelfstandige ondernemer mee te werken aan een initiatief voor distributie van digitaal beeld. Na twee jaar kreeg zijn interesse voor Oracle toch weer de overhand, en richtte hij zich op het vak van DBA.

 

Als het concept achter deze componenten duidelijk is, kan iedere DBA 90% van de OAS problemen oplossen!